Zamknij
REKLAMA

Debata przedwyborcza

21:31, 13.04.2021 | N.W
Skomentuj
REKLAMA

Debata przedwyborcza w Gminie Dopiewo

Jak wiadomo wybory od zawsze wzbudzają duże emocje to samo dzieje się w naszej gminie w związku z przedterminowymi wyborami na Wójta Gminy Dopiewo. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą stworzenia debaty przedwyborczej.

Do dwóch kandydatów: Pawła Bączyka i Pawła Przepióry wysłaliśmy 7 pytań od Mieszkańców Gminy Dopiewo, które zostały zadane przez nasze social media i dwa od naszej redakcji. Komitet Wyborczy Pawła Przepióry uznał, że ta formuła debaty jest nieodpowiednia i nie udzielił nam odpowiedzi uznając, że odpowiedzi na podobne pytania są publikowane na stronie pawelprzepiora.pl, dlatego też publikujemy odpowiedzi tylko jednego kandydata, który wyraził chęć odpowiedzi na pytania Mieszkańców.

 

Pytanie od Pana Tomasza:

Która partia polityczna jest najbliższa kandydatowi na Wójta?

 

Tak jak już wcześniej mówiłem, nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Z przykrością obserwuję, bardzo widoczną w ostatnich latach, radykalizację sceny politycznej, brak kompromisów i szacunku dla ludzi o innych poglądach politycznych. Politycy chętnie podgrzewają te emocje kierując się własnym interesem i wynikiem wyborczym. Naprawdę przykro na to patrzeć. W naszej gminie mieszkają zwolennicy wszystkich partii politycznych, wszyscy z nich mają prawo do swoich poglądów i do równego traktowania. Chciałbym, aby ta wojna polsko – polska jak najszybciej się zakończyła. W swoich poglądach najbliżej mi do partii centrowych, które stawiają na rozwój biznesu, na polepszenie warunków życia ludzi, na ekologię. Uważam, że sprawy światopoglądowe są indywidualną sprawą każdego człowieka i nie powinny być nikomu narzucane.

 

 

Pytanie od Pani Beaty:

Jak przyszły Wójt zamierza zmierzyć się z szybkim i dużym wzrostem liczby mieszkańców i nowo budowanych osiedli w naszej gminie? Co ze szkołami, komunikacją gminną i drogami, którymi już teraz ciężko przejechać w godzinach szczytu przez Skórzewo, Dąbrówkę, a będzie tylko gorzej? Na jak wielkie osiedla wyrażą zgodę w Skórzewie (gdzie buduje się już całe osiedla bloków, a nie szeregowców jak wcześniej), czy Dopiewcu?

 

Jestem zdecydowanym zwolennikiem zrównoważonego rozwoju naszej gminy. Prowadząc konsultacje z Mieszkańcami bardzo często słyszę podobne pytania. Sam, jako mieszkaniec Skórzewa stoję w korkach i jestem głęboko zaniepokojony wizją budowy kolejnych osiedli z dotychczasowym brakiem poszanowania interesu Mieszkańców naszej gminy. 

Jeśli mój kontrkandydat, mówiąc o kontynuacji polityki, ma na myśli rozbudowę kolejnych osiedli bez rozbudowy infrastruktury,  to nie ma na to absolutnie mojej zgody. Trzeba to jasno zaznaczyć – rozwój tak, ale zrównoważony.
Budowa kolejnych osiedli powinna być konsultowana z Mieszkańcami, łączona z rozbudową infrastruktury drogowej i rozsądnej polityki dotyczącej zarządzania miejscami w szkołach, przedszkolach i żłobkach.

 Niestety, trudno nie odnieść wrażenia, że poprzednie władze gminy wydawały pozwolenie za pozwoleniem firmom deweloperskim, licząc chyba, że jakoś to będzie.

Klarownym przykładem dotychczasowej polityki było odrzucenie przez władze gminy petycji Mieszkańców Skórzewa, dotyczącej zabudowy terenu przy ul. Ks. S. Kozierowskiego w Skórzewie, jeżeli były wice wójt będzie zarządzał gminą, to ta polityka zabudowy, ze szkodą dla Mieszkańców, będzie kontynuowana. 

Podkreślam, że moim zdaniem budowa kolejnych osiedli powinna być konsultowana z Mieszkańcami.

 

Pytanie od Pana Łukasza:

Jakie plany mają kandydaci na poprawę sytuacji dla matek wracających do pracy po urlopach macierzyńskich? Czy będzie więcej państwowych żłobków lub dofinansowanie do prywatnych w kwocie która w znaczący sposób obniży koszty powrotu do pracy młodej matki?

 

Aktywizacja mam, które chcą wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, to ważne zadanie dla naszej gminy. W ramach Funduszy Europejskich istnieją możliwości uzyskania dofinansowania do miejsc w prywatnych żłobkach i przedszkolach, a także tworzenie nowych miejsc opieki przez przedsiębiorców, którzy mogą tworzyć żłobki czy dzienne punkty opieki.  Firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie klubów dziecięcych przyzakładowych dla swoich pracowników.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest tworzenie dziennych punktów opieki, jest to pomysł jednego z mieszkańców naszej gminy.

Rolą władz gminy jest inicjowanie i nadzorowanie tych procesów.

Uważam, że kluczowe będą konsultacje z Mieszkańcami oraz przedsiębiorcami w celu wypracowania najbardziej korzystnych rozwiązań.

Ważna jest także organizacja różnego rodzaju szkoleń dla mam wracających do pracy i także w tym zakresie będę się starał o uzyskanie wsparcia w formie dotacji rządowych oraz unijnych.

 

Pytanie od Pani Agnieszki:

Co kandydaci oferują osobą niepełnosprawnym, chodzi o osoby dorosłe, o których państwo zapomina?

To kolejne pytanie, na które mógłbym odpowiedzieć – aktywna pomoc.

Mam ogromny szacunek zarówno dla ludzi niepełnosprawnych jak i ich opiekunów. Każdego dnia mierzą się oni z wieloma problemami, zarówno finansowymi i zdrowotnymi. Często mają poczucie, że poza skromną rentą, którą otrzymują, są pozostawieni sami sobie.  Ja chcę to zmienić.

Aktywna Gmina – jedno z moich haseł to, m.in. integracja, spotkania dla opiekunów, rozwinięcie wolontariatu, grupowe zajęcia i aktywizacja zawodowa, rozmowy z przedsiębiorcami, pomoc w pisaniu wniosków o dofinansowanie sprzętu czy szkoleń.

Osoby niepełnosprawne są równoprawnymi Mieszkańcami gminy. Pomóżmy im, żeby mogły się czuć ważne i potrzebne.

 

 

Pytanie od Pani Marioli:

Czy ktoś będzie pamiętał o innych wioskach niż tylko Dąbrówka i Skórzewo?

Od początku trwania kampanii wyborczej prowadzę konsultacje z Mieszkańcami wszystkich miejscowości naszej gminy. Odwiedziłem Więckowice, Zborowo, Palędzie. Spotkałem się z Mieszkańcami Gołusek, Konarzewa, Lisówek i Trzcielina. Byłem w Dopiewcu, Dąbrowie i Pokrzywnicy. Do końca kampanii odwiedzę każdą miejscowość w naszej gminie i chętnie wysłucham każdego Mieszkańca. Nasza gmina jest mocno zróżnicowana pod względem mieszkańców poszczególnych miejscowości, ich powierzchni i problemów. Uważam, że każdemu należy się taka sama uwaga  i wszyscy powinni być traktowani w taki sam sposób. Kluczowe we wsłuchiwaniu się nawet w najcichszy głos w naszej gminie będzie  powołanie Centrum Inicjatyw Społecznych, które będzie nadzorowało choćby wirtualną mapę inwestycji i konsultacje społeczne.

 

 

Pytanie od Pani Agnieszki:

Jak kandydaci zamierzają rozwiązać w gminie problem niewypełniania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt i zapobieganiu bezdomności? Nie ma programu sterylizacji, leczenia kotów bezdomnych i wolnożyjących, leczenia zwierząt z wypadków itd.

Jestem osobą wrażliwą na los zwierząt i bardzo bym chciał, żeby nasza gmina stała się miejscem przyjaznym zwierzętom. Uważam, że dotychczasowe działania gminy są niewystarczające, a nawet pozorowane. Poza remontem przeprowadzonym w gminnym schronisku dla zwierząt i postawieniu koszy na psie odchody, niewiele się w tym temacie dzieje.  Moim zdaniem gmina powinna rozszerzyć zakres umowy z gabinetami weterynaryjnymi, zaproponować Mieszkańcom bezpłatne chipowanie psów i kotów, bezpłatne szczepienia na wściekliznę, a także wspomóc adopcje starszych psów i kotów. Ogromny problem powstaje w weekendy, gdy nie pracuje straż gminna ani gabinet weterynaryjny. Niestety zwierzaki potrzebują pomocy także w sobotnie wieczory i niedziele.

Potrzebne są także działania podnoszące świadomość mieszkańców gminy na temat należytego traktowania zwierząt, pomoc dla starszych Mieszkańców, którzy nie mają siły i środków na opiekę na swoimi zwierzętami.

 

 

Pytanie od Pani Pauliny:

Jaki plan mają kandydaci na poprawę bezpieczeństwa na drogach? Czy będzie poprawiony stan dróg w gminie, szczególnie droga Konarzewo-Trzcielin? Czy dla bezpieczeństwa ruchu pieszych będzie planowana budowa chodnika na tym odcinku? Czy będzie możliwość naprawy szlabanów kolejowych, które notorycznie są uszkodzone?

Sprawa bezpieczeństwa jest priorytetem dla wszystkich Mieszkańców. Niestety w naszej gminie rozwiązania w tym zakresie pozostawiają wiele do życzenia. Brak chodników i ścieżek rowerowych, brak progów zwalniających, za mała ilość przejść dla pieszych oraz brak ich odpowiedniego doświetlenia. To tylko niektóre z problemów, które znacznie obniżają poziom bezpieczeństwa na drogach naszej gminy. Naprawa dróg i budowa nowych ścieżek pieszo – rowerowych to projekt wieloetapowy, który należy realizować systematycznie w kolejnych miejscowościach. Niemniej w trakcie konsultacji z Mieszkańcami, otrzymuję sygnały, że są miejsca, które na takie inwestycje czekają już bardzo długo i nadal są pomijane w planach. Dlatego właśnie zaproponowałem stworzenie wirtualnej mapy wszystkich inwestycji w naszej gminie oraz konsultacji społecznych, które tych inwestycji dotyczą. Zależy mi, żeby Mieszkańcy mieli zarówno wiedzę co się dzieje i będzie działo w gminie, a także realny wpływ na te działania.

W kwestii notorycznie uszkadzanych szlabanów należy szukać rozwiązania razem z ich właścicielem, czyli PKP.

 

 

 

 

Pytanie od redakcji:

Jaki ma Pan plan na rozwój aby nasza gmina była bardziej „zielona”? Mamy tu na myśli programy zachęcające na korzystanie z odnawialnych źródeł energii i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Czy przewiduje Pan zwiększenie terenów zielonych gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać czas?

Jednym z głównych założeń mojej programu jest „Zielona Gmina”. Powietrze, którym oddychamy, nasze dzieci, nasi rodzice i my, może stanowić przyczynę wielu chorób.

Podwyższenie jakości powietrza to nie tylko dbałość o nasze zdrowie, ale również podniesienie całościowe jakości naszego życia.

 Biorąc pod uwagę ilość wniosków złożonych na wymianę dachów pokrytych azbestem i na wymianę kopciuchów, powiedziałbym, że należy zacząć od kampanii informacyjnej, od edukowania ludzi, a potem przejść do aktywnej pomocy.
 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, po raz kolejny zmodyfikowało w tym roku program „Czyste Powietrze”, oferując bonusy dla gmin, które przystąpią do tego programu. Był na to czas do 31 marca i mam nadzieję, że nasza gmina do tego programu przystąpiła.

Jednym z bonusów, jest dofinansowanie do utworzenia punktu informacyjnego dla Mieszkańców lub powołanie Eko-doradcy, który pomagałby między innymi w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie. Takie właśnie działania uważam za aktywną pomoc.

Co do terenów zielonych w naszej gminie, to uważam, że jest ich zdecydowanie za mało. Odczuwam to szczególnie dotkliwie, jako mieszkaniec Skórzewa, które takich terenów, poza dwoma małymi skwerami, praktycznie w ogóle nie posiada. Często w weekend jedziemy rodzinnie z psem na spacer do parku w Dąbrówce. Teren jest piękny, ale niestety bardzo zaniedbany i pełno w nim niebezpiecznych, na wpół powalonych drzew.

Będę zabiegał o to, żeby w naszej gminie dbano o nasadzenia nowych drzew, otoczono opieką istniejące już tereny zielone oraz stworzono nowe. Drzewa to nasi naturalni sojusznicy w walce o czyste powietrze. Traktujmy je tak dobrze – jak one traktują nas.

 

 

Pytanie od redakcji:

Jak planuje Pan wspomóc i promować lokalnych przedsiębiorców? Czy ma Pan plan na rozwój ekonomiczny naszej gminy?

Jako przedsiębiorca bardzo dobrze rozumiem z czym borykają się właściciele firm. Podstawa to przyjazny urząd, uproszczenie procedur oraz zagwarantowanie utrzymania, a nawet obniżenie podatków. Bardzo chętnie wysłucham każdego przedsiębiorcy – jak można mu pomóc w prowadzeniu działalności na terenie naszej gminy.

Rozwój ekonomiczny gminy jest bezpośrednio związany nie tylko firmami działającymi na jej terenie. To również podatki płacone przez zameldowanych na jej terenie.

Mieszkańcy powinni czuć się związani z gminą, czuć chęć pomocy ze strony urzędników i widzieć efekty płaconych podatków.

Jeden z moich pomysłów, który spotkał się z powszechną akceptacją i entuzjazmem to budowa basenu na terenie naszej gminy. Od rana mógłby służyć dzieciom z gminnych szkół i przedszkoli,  seniorom, a po południami i w weekendy byłby ogólnodostępny dla wszystkich Mieszkańców.
To tylko jedna z wielu inicjatyw, którymi chcę przekonać Mieszkańców do meldowania się właśnie w naszej gminie.

Szczególnym wsparciem powinni się cieszyć lokalni mali przedsiębiorcy. Uważam, że gmina powinna im pomagać w rozwoju biznesu, chociażby poprzez promocję ich działań, zarówno na nośnikach reklamowych, jak i poprzez organizację jarmarków i mini targów na terenie gminy. Jest to także sposób na bardzo ważną integrację Mieszkańców.

 

Dossier Pawła Bączyka

Urodzony 14 lutego 1971, mieszkaniec Skórzewa od 10 lat.

Wykształcenie: ukończone studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz doradztwa i coachingu

Doświadczenie zawodowe:

- przedsiębiorca z 20 letnim doświadczeniem

- szkoleniowiec z zakresu fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii

 

- prezes Stowarzyszenia 4Human

- organizator charytatywnych imprez sportowych

 

  

Zainteresowania: historia Polski, motoryzacja, sport (parkour, rower, pływanie, bieganie), czytanie książek, spacery z psem

 

(N.W)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

WróblewskiWróblewski

1 0

Bączyk z Wróblewskim chcą PiS do gminy tylnymi drzwiami wprowadzić, niedoczekanie... 09:15, 25.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%