Zamknij

Czy w Dąbrowie potrzebne są kolejne bliźniaki?

15:52, 08.11.2023 . Aktualizacja: 15:53, 08.11.2023
Skomentuj MPZP Dąbrowa ul. Topolowa/ Leśna MPZP Dąbrowa ul. Topolowa/ Leśna

Odpowiadając na tytułowe pytanie:
Z punktu widzenia sąsiadów mieszkających w domach wolnostojących obok ABSOLUTNIE NIE. Z punktu widzenia właścicieli ziemi – CZEMU NIE.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które obowiązuje dla całej naszej gminie określone są pewne ramy i ogólne zasady, jak dany kawałek przestrzeni będzie zabudowany. Jest miejsce na obszary rolnicze, tereny zielone, zabudowę.

Dla przykładu: skrót „MN” oznacza generalnie zabudowę mieszkaniową. W nawiązaniu do dokumentu wspomnianego powyżej, dodatkowo uchwalane są Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), dotyczące znacznie mniejszego obszaru, które doprecyzowują zapisy studium, czyli określają szczegółowo jaka ta zabudowa mieszkaniowa może być. Jakiej wielkości mają być działki, jakie wysokie budynki, czy można stawiać bloki, szeregowce, a może domki z dopuszczalnymi usługami.

Aktualnie proceduje się w naszej gminie kilkadziesiąt MPZP, jak nie więcej. Jednym z nich jest ten w Dąbrowie w rejonie Leśnej i Topolowej.

Dlaczego o tym piszę? Ponieważ zwrócili się do mnie mieszkańcy z tego terenu z prośbą o wsparcie.

Obok ich posesji są wolne działki i obawiają się, że w niedługim czasie zostaną one zabudowane bliźniakami, szeregowcami.

- W lipcu wyłożono projekt MPZP po raz pierwszy, 10 rodzin zgłosiło jednolite uwagi do tego projektu – pisze do nas jeden z mieszkańców. - Aktualnie wyłożono plan po raz drugi, niestety nie uwzględniono żadnej naszej uwagi. Mamy około miesiąca, na kolejne uwagi, ale obawiam się, że nic nie wskóramy.

Patrząc na około widzimy same jednorodzinne, wolnostojące domy, a tuż za miedzą mają powstać bliźniaki. Skąd wiadomo, że właśnie bliźniaki? Otóż działka jest wystawiona na sprzedaż w jednym z internetowych serwisów z nieruchomościami z adnotacją „Idealna oferta dla inwestora”, a załączony do zdjęć okolicy jest plan zagospodarowania działki (z wrysowanymi 3 budynkami), a nawet wizualizacje domków. Te nie pozostawiają wątpliwości co do intencji sprzedającego.

Jakie mają obawy mieszkańcy? Czym motywują swój sprzeciw? Poniżej publikuję list jaki wystosowali mieszkańcy omawianej okolicy do władz gminy w swojej sprawie.

Szanowny Panie Wójcie, szanowni Radni Gminy Dopiewo.

Wspólnie z innymi ośmioma rodzinami, wnosimy uwagi do projektu MPZP w Dąbrowie w rejonie ulicy Leśnej i Topolowej. Rodziny wnoszące uwagi zamieszkują na terenie objętym projektem MPZP lub bezpośrednio z nim sąsiadują.

W ostatnich kilkunastu miesiącach kilkukrotnie próbowano uzyskać warunki zabudowy dla niezabudowanych działek znajdujących się w obrębie projektu MPZP. Parametry tych warunków były koncepcyjnie zbieżne z aktualnymi założeniami projektu MPZP. Po licznych protestach i odwołaniach nie uzyskano żadnych prawomocnych warunków zabudowy. Część z proponowanych warunków nie została zaakceptowana przez Gminę Dopiewo, a pozytywne decyzje Gminy zostały unieważnione przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze lub Sąd Administracyjny. Dlatego bardzo zastanawiające jest to, że wyłożony projekt MPZP, w pełni pokrywa się z odrzucanymi wcześniej postulatami wnioskodawcy.

Jesteśmy mieszkańcami działki 452/21, objętej projektem MPZP. Nie rozumiemy dlaczego Gmina, mając świadomość sprzeciwów mieszkańców działek sąsiednich, próbuje przeforsować projekt korzystny tylko dla wnioskodawcy. Przedstawiony plan umożliwia skrajną zmianę naszego bezpośredniego otoczenia. Na załączonym rysunku zobrazowano możliwą, a znając intencje właścicieli niezabudowanych działek, docelową zabudowę terenu. Budowa 7 budynków dwulokalowych, czyli wprowadzenie się czternastu rodzin, kompletnie zmieni nasze bezpośrednie otoczenie. Spokojny nielicznie zabudowany teren, zamieni się w osiedle bliźniaków, z kilkudziesięcioma samochodami. Wpłynie to oczywiście negatywnie na komfort życia wszystkich sąsiadujących mieszkańców i znaczący spadek wartości ich nieruchomości.

Należy też zwrócić uwagę, że prawie równolegle procedowany jest projekt MPZP „Leśna, Solna i Wirynka”. Obszar objęty tym projektem sąsiaduje z obszarem projektu do którego wnosimy uwagi. MPZP „Leśna, Solna i Wirynka”, jest zgodny z aktualną charakterystyką zabudowy w tej części Dąbrowy. Nie dopuszcza gęstej zabudowy, nie dopuszcza tablic reklamowych. Można powiedzieć, że nie ingeruje znacząco w środowisko sąsiedzkie. Pomimo, że jest to duży (ponad 23ha), niezabudowany teren rolniczy, planiści słusznie dopuszczają tylko duże działki i nieliczną zabudowę. Dlatego zadziwiający jest zamysł, aby w projekcie „Leśna i Topolowa” obejmującym tak mały obszar (ponad 25 razy mniejszy), dopuścić tak gęstą zabudowę i inne parametry umożliwiające reklamę i powstanie osiedla bliźniaków.

Nawiązując jeszcze do kwestii finansowych, to zatwierdzenie MPZP spowoduje, że wartość niezabudowanych działek wzrośnie, niezależnie od tego czy nasze uwagi zostaną uwzględnione czy też nie. Jeżeli uwagi zostaną uwzględnione, to wzrost będzie mniejszy, ale bezspornie, właściciel niezabudowanej działki zyska finansowo. Z drugiej strony, pewne jest to, że przy aktualnym projekcie MPZP, wszystkie istniejące nieruchomości z obszaru planu oraz z nim sąsiadujące, stracą na wartości. A zgodnie z przepisami Konstytucji wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, a własność i inne prawa majątkowe podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Nasze uwagi nie blokują możliwości budowy, wszystkie istniejące działki będą mogły być zabudowane, więc inwestorzy będą mogli prowadzić inwestycje, tyle że prawdopodobnie z trochę mniejszym zyskiem.

Odwołując się do Państwa sumienia, prosimy o zastanowienie się  czy ważniejsze jest dobro i komfort mieszkańców Gminy zamieszkujących i sąsiadujących z terenem objętym MPZP, czy dobro inwestorów budowlanych, których jedynym celem jest maksymalizacja zysków z dokonanych inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszych uwag i wprowadzenie stosownych poprawek do projektu MPZP.

P.S. Zwarzywszy, że jest to dla nas sprawa kluczowa, wpływająca na warunki naszego dalszego życia w Dąbrowie, zainteresowaliśmy tym zagadnieniem parlamentarzystów i radnych Powiatu poznańskiego.

Ponowne wyłożenie MPZP w Dąbrowie

Publiczna dyskusja na temat nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 24.11 o godz. 10.30 w sali konferencyjnej GOSiR Dopiewo (ul. Polna1a) w Dopiewie.

Uwagi do planu można składać do 13.12 mailowo: urząd_gminy@dopiewo.pl bądź na adres: ul. Leśna 1c 62-070 Dopiewo.

 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(7)

Tomasz Tomasz

1 0

W pełni rozumiem Panstwa sytuację. Podobna jest na ulicy Tarninowej w Dąbrowie, gdzie mieszkam w domu wolnostojacym na dużej działce a jakiś pseudodeweloper stawia bezczelnie obok bliźniaki, ogromne i brzydkie, 07:34, 09.11.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

StefanStefan

1 1

Snobizm w czystej postaci. Nie masz 2 baniek nie jesteś godny być naszym sąsiadem. Idź mieszkać w bloku w Poznaniu 08:05, 09.11.2023

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

Mieszkaniec DąbrowyMieszkaniec Dąbrowy

0 0

Nie rozumiesz o czym piszesz. Jeżeli ktoś wybudował/kupił dom w określonym otoczeniu, to liczy na to, że to otoczenie się rażąco nie zmieni. A tutaj Gmina, próbuje umożliwić zmianę charakteru całego zamieszkałego już osiedla. Podczas gdy po drugiej stronie ulicy, nie dopuszcza tak gęstej zabudowy, chociaż jest to niezamieszkały teren rolniczy. 08:42, 09.11.2023


StefanStefan

0 0

Czy gmina ma miejscowe plany pod bliźniaki? Wskaż gdzie można postawić legalnie blizniaka. Tylko kołchozy typu Linea dla jednego dwóch inwestorów. 09:37, 09.11.2023


Mieszkaniec DąbrowyMieszkaniec Dąbrowy

0 0

A czym się w praktyce różni bliźniak, od budynku jednorodzinnego dwulokalowego? Intencje inwestorów na tych działkach są jednoznaczne.
Kluczową sprawą jest możliwość podzielenia istniejących działek na wiele mniejszych i tym sposobem skrajne zagęszczenie zabudowy. 11:32, 09.11.2023


StefanStefan

0 0

Bliźniak czy dwulokalowiec bez roznicy, gdzie można na terenie gminy takie realizować zgodnie z planem? Zgodnie z powyższym można albo mieszkać w ulepach typu Linea, albo trzeba położyć minimum 1,5 banki na budynek jednorodzinny. 18:58, 09.11.2023


Mieszkaniec DąbrowyMieszkaniec Dąbrowy

0 0

Budynek dwulokalowy, można postawić wszędzie, nawet tam gdzie zgodnie MPZP jest wyłącznie budownictwo jednorodzinne. 09:31, 10.11.2023


0%