Zamknij

Studiuj, bo warto! Zobacz wyjątkową ofertę studiów podyplomowych w BSW!

10:54, 11.09.2023 Artykuł sponsorowany Aktualizacja: 11:00, 11.09.2023

Zbliżająca się rekrutacja na studia to czas wyjątkowy dla wielu osób, które stoją przed ważną decyzją dotyczącą swojej przyszłości zawodowej. Studia stanowią doskonałą okazję do zdobycia wiedzy i umiejętności, które otworzą drogę do ciekawych i satysfakcjonujących ścieżek kariery. Zobacz, jaką ofertę przygotowała Bydgoska Szkoła Wyższa.

Studia to świetny wybór dla osób w każdym wieku, które chcą rozwijać zainteresowania i poszerzyć swoje horyzonty. Dzięki studiom można poznać najnowsze trendy i technologie, które pozwalają dostosować się do szybko zmieniającego się świata i wymagań rynku pracy. 

Co więcej, studia to czas, który można wykorzystać nie tylko na zdobycie wiedzy, ale także na rozwijanie pasji i umiejętności, które będą przydatne nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym. 

Studiuj, bo warto!

Za chwilę rozpoczyna się rekrutacja na studia. To ważne wydarzenie nie tylko dla tegorocznych maturzystów, ale i dla każdego, kto chciałby zdobyć nową wiedzę i zwiększyć swoje kwalifikacje w pracy.  

W Bydgoskiej Szkole Wyższej do wyboru jest aż 13 różnorodnych kierunków przyszłości, które pozwolą przyszłemu absolwentowi uczelni, odnaleźć się na rynku pracy.  

Dużą zaletą BSW jest wykwalifikowana kadra akademicka - doświadczeni wykładowcy z wiedzą zdobytą dzięki wieloletniej praktyce, którą przekazują studentom. Uczelnia umożliwia również realizację praktyk zawodowych w prestiżowych instytucjach w kraju i za granicą.   

Bydgoska Szkoła Wyższa jest świetnie zlokalizowana. Znajduje się w centrum miasta, nieopodal Dworca Głównego PKP w Bydgoszczy.   

Studia podyplomowe w BSW

Bydgoska Szkoła Wyższa daje możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych, poprzez propozycję szerokiej oferty kierunków studiów podyplomowych.  

Podologia kosmetyczna z rehabilitacją / Nowość 

Podologia jest dziedziną medycyny, której zakres działań obejmuje profilaktykę, diagnostykę oraz postępowanie zachowawcze w obrębie kończyny dolnej. Aktualnie występuje duże zainteresowanie usługami w obszarze podologii. Zwiększające się zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę specjalistów podologów związane jest z procesami demograficznymi, rozwojem chorób cywilizacyjnych oraz zwiększoną świadomością społeczeństwa w zakresie higieny i pielęgnacji stóp.  

Adresaci studiów 

Studia podyplomowe z podologii kosmetycznej z rehabilitacją są głównie adresowane do absolwentów kosmetologii, fizjoterapii, dietetyki, lekarzy, pielęgniarek i nauczycieli wychowania fizycznego. 

Osteopatia/ Nowość 

Naszym celem jest pokazanie jak różnorodna jest osteopatia i jak ogromne zastosowanie może mieć w leczeniu pacjentów, a to wszystko zgodnie z filozofią jej twórcy – A.T. Stilla. Łączymy dwa modele edukacji strukturalny oraz funkcjonalny. Kładziemy duży nacisk zarówno na przygotowanie typowo medyczne (patologia, semiologia, badanie kliniczne, diagnostyka różnicowa), jak również na szerokie zastosowanie osteopatii w praktyce, wykorzystując szeroki wachlarz technik klasycznych, strukturalnych i funkcjonalnych.  

Łączymy wiedzę opartą na badaniach naukowych (EBM) z bogatym empirycznym doświadczeniem praktycznym wielu nauczycieli z całej Europy. Skupiamy się w sposób szczególny na nauczaniu i wyuczeniu przyszłych osteopatów. Kładziemy nacisk na wszystkie aspekty przygotowania do wykonania tego zawodu.  

Osteopatia to kierunek, który specjalizuje się w kształceniu osób, które właśnie tego typu metody leczenia zechcą oferować swoim pacjentom.  

Program nauczania realizować będą specjaliści osteopatii z całej Europy oraz Kanady. Zajęcia prowadzone są w języku obcym z tłumaczeniem konsekutywnym. 

Adresaci studiów 

Studia skierowane są do: fizjoterapeutów, lekarzy lub specjalistów wykonujących zawód medyczny. 

Kosmetologia estetyczna z elementami medycyny estetycznej / Nowość 

Głównym celem studiów jest przekazanie obszernej wiedzy w zakresie nowoczesnych zabiegów kosmetologicznych. Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych słuchacze będą mieli możliwość wykształcenia umiejętności niezbędnych przy współpracy z lekarzem medycyny estetycznej i umiejętności samodzielnego wykonywania zabiegów kosmetologii estetycznej, stosowanych w celu utrzymania estetycznego wyglądu twarzy i ciała. 

Adresaci studiów 

Studia skierowane są do: kosmetologów, fizjoterapeutów, pielęgniarek. 

Psychodietetyka / Nowość 

Cel 

 • poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności w zakresie innym niż tylko somatyczne, przyczyn odżywiania się i chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem, 
 • zdobycie wiedzy opartej na najnowszych badaniach naukowych, dotyczącej wpływu czynników żywieniowych na zachowanie zdrowia i powstawanie wielu chorób, 
 • wskazanie czynników psychologicznych w występowaniu zaburzeń odżywiania, 
 • zapoznanie się z możliwościami skutecznego oddziaływania na zmianę zachowań w zakresie odżywiania, 
 • nabycie umiejętności motywowania do leczenia dietetycznego, 
 • umiejętne przygotowywanie programów edukacyjnych dla wybranych grup populacyjnych. 

Adresaci studiów 

Studia skierowane są do: dietetyków, technologów żywienia, psychologów i psychoterapeutów, pedagogów oraz lekarzy i pielęgniarek. 

Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych  

Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie, doskonalenie i pogłębienie wiedzy na temat najczęstszych chorób wewnętrznych, metabolicznych i nowotworowych, w tym głównie cukrzycy i otyłości oraz zasady żywienia w tych chorobach. Wykłady będą poświęcone: etiologii, klinice i leczeniu farmakologicznemu najczęstszych chorób cywilizacyjnych (cukrzycy, otyłości, chorób przewodu pokarmowego, krążenia i nowotworom złośliwym), leczeniu dietetycznemu omawianych chorób, rzadziej występującym chorobom oraz omówieniu szczegółowych zasad żywienia w tych chorobach i praktycznemu omówieniu przypadków klinicznych z planowaniem i praktycznym wykorzystaniem prawidłowego żywienia w tych przypadkach. 

Adresaci studiów 

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych, przede wszystkim medycznych, przyrodniczych, technologii żywienia, pracowników gastronomii i żywienia zbiorowego oraz propagatorów oświaty zdrowotnej. 

E- administracja/ nowość 

Dynamika rozwoju nowoczesnych technologii, obliguje do proponowania nowych rozwiązań związanych z zastosowaniem elektronicznej administracji, opierającej się na wykorzystaniu technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych w administracji publicznej i poza nią. 

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań związanych z e- usługami pozwala na optymalizację procesów administracyjnych przy jednoczesnym usprawnieniu organizacyjnym funkcjonowania administracji. E- administracja ma stanowić jeden z elementów wpływających na zachęcenie obywateli do udziału w życiu publicznym i budowania zaufania do funkcjonujących mechanizmów państwa. 

E- administracja  – studia podyplomowe mają na celu wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii komunikacyjnych. Podstawowym celem jej realizacji, jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do wdrażania i realizowania usług administracji publicznej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. 

Adresaci studiów 

Studia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką optymalizacji zarządzania i planowania łańcuchów dostaw, które mają ukończone studia I lub II stopnia na kierunkach technicznych i administracyjnych a także pracownicy działów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, logistyki. 

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych/ Nowość 

Cel studiów 

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z problematyką ochrony danych osobowych, tajemnic państwowych, zawodowych, w firmach i przedsiębiorstwach, jak również innych, które chronione są przez obowiązujące prawo. Słuchacze w czasie kształcenia zapoznają się ze środkami i metodami ochrony informacji i danych osobowych. 

Studia te mają na celu przygotowanie słuchaczy do zdobywania dokumentów i certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa, przewidzianych w najnowszych przepisach prawnych, oraz uzyskanie odpowiednich umiejętności dotyczących ochrony danych osobowych i dokumentów. 

Studium podyplomowe pozwala zdobyć wiedzę praktyczną i teoretyczną konieczną do pracy na stanowiskach administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony. 

Adresaci studiów 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla: 

 • absolwentów wyższych uczelni, z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, m. in. bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja itp., 
 • pracowników i kierowników kancelarii tajnych i innych pracowników pionów ochrony, 
 • pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych, 
 • osób odpowiedzialnych za audyt danych osobowych, wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, 
 • administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, pełnomocników ochrony oraz osób zamierzających pełnić podobne funkcje, 
 • pracowników zatrudnionych w komórkach odpowiedzialnych za sprawy personalne, 
 • prawników stosujących ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, 
 • pracodawców, 
 • podmiotów zajmujących się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. 

STUDIA PODYPLOMOWE RÓWNOLEGŁE/ NOWOŚĆ W BSW* 

*Studia równoległe jest to system studiów dualnych umożliwiających absolwentowi studiów I stopnia, realizację studiów podyplomowych w czasie trwania studiów II stopnia lub dla cyklu studiów 5-letnich odbywanie zajęć z zakresu studiów podyplomowych na IX, X semestrze magisterskim. 

Integracja sensoryczna 

Rozszerza kwalifikacje fizjoterapeuty o obszar wspomagania dziecka od 3 do 9 roku życia w zakresie diagnozy i terapii sensorycznej 

Adresaci studiów 

Studia skierowane są do: fizjoterapeutów, pielęgniarek/pielęgniarzy 

Terapia manualna w ujęciu holistycznym 

Rozszerza kwalifikacje fizjoterapeuty o metody i techniki manualne w terapii i leczeniu pacjentów w zakresie kręgosłupa, stawów, tkanek miękkich i innych. 

Adresaci studiów 

Studia skierowane są do: fizjoterapeutów 

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z diagnozą wad postawy 

Rozszerza kwalifikacje zawodowe w zakresie metod wspierania rozwoju ruchowego dziecka i wydolności fizjologicznej. 

Adresaci studiów 

Studia skierowane są do: fizjoterapeutów, pielęgniarek/pielęgniarzy, dietetyków 

Terapia zajęciowa 

Rozszerza kwalifikacje o zawód terapeuty zajęciowego. 

Adresaci studiów 

Studia skierowane są do: fizjoterapeutów, pielęgniarek/pielęgniarzy, dietetyków 

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe mają na celu wieloaspektowe ujęcie praktycznego stosowania  profilaktyki w zarządzaniu kryzysowym oraz działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym w obszarze bezpieczeństwem państwa na płaszczyźnie działań administracji państwowej i samorządowej oraz służb porządku publicznego i ochrony ze szczególnym uwzględnieniem wymagań jakie powinny spełniać osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. 

Cel studiów 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, z uwzględnieniem identyfikacji współczesnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych. 

Adresaci studiów 

Studia skierowane są do osób, które ukończyły kształcenie w dziedzinach nauk społecznych oraz inżynieryjno – technicznych. 

Administracja samorządowa z ochroną środowiska 

Absolwent tego dynamicznie rozwijającego się obszaru zdobędzie poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu polskiego i międzynarodowego prawa administracyjnego w zakresie ochrony środowiska. 

Intensywnie poszerzający się katalog obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powstanie nowych organów wymaga głębszego poszerzenia wiedzy. Wskazany obszar pozwala absolwentowi na zdobycie umiejętności obejmujących szczegółowe zagadnienia związane z zasadami oraz zarządzaniem sprawami ochrony środowiska, odpowiedzialnością prawną oraz finansowaniem zadań środowiskowych. 

Adresaci studiów 

Studia skierowane są do osób, które ukończyły kształcenie w dziedzinach nauk społecznych oraz inżynieryjno – technicznych. 

Zobacz kierunki studiów w BSW – www.bsw.edu.pl  

Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie  

Studia trwają 5 lat (10 semestrów) i są prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.  

Pielęgniarstwo - studia licencjackie + studia magisterskie 

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) na studiach licencjackich, a na magisterskich 2 lata (4 semestry). Zajęcia są prowadzone w trzech trybach: stacjonarnym, stacjonarnym dla pracujących i niestacjonarnym.  

Kosmetologia - studia licencjackie + studia magisterskie 

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) na studiach licencjackich, a na magisterskich 2 lata (4 semestry). Zajęcia są prowadzone w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.  

Dostępne specjalizacje to: kosmetologia dermatologiczna, kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia medyczna z podologią, wizaż i stylizacja z elementami charakteryzacji.  

Dietetyka - studia licencjackie + studia magisterskie 

Dostępne specjalizacje to: dietetyka i terapia dietą, dietetyka w geriatrii i gerontologii, żywienie w sporcie i odnowie biologicznej, żywienie w chorobach onkologicznych i paliatywnych, żywienie dietetyczne w chorobach metabolicznych.  

Zdrowie publiczne - studia licencjackie + studia magisterskie 

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) na studiach licencjackich, a na magisterskich 2 lata (4 semestry). Zajęcia są prowadzone w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.  

Dostępne specjalizacje to: higiena i epidemiologia, zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia, zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa), organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej, zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień.  

Budownictwo - studia inżynierskie + studia magisterskie 

Nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów) na studiach inżynierskich, a na magisterskich 1,5 roku (3 semestry). Zajęcia są prowadzone w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.  

Dostępne specjalizacje to: budownictwo ogólne, drogi szynowe, konstrukcje budowlane i inżynierskie.  

Logistyka - studia inżynierskie + studia magisterskie 

Nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów) na studiach inżynierskich, a na magisterskich 1,5 roku (3 semestry). Zajęcia są prowadzone w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.  

Dostępne specjalizacje to: logistyka i inżyniera transportu, logistyka przedsiębiorstwa, logistyka wojskowa, operator logistyczny, menedżer logistyki, spedycja międzynarodowa, obsługa lotnisk, inżynieria transportu kolejowego.  

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia inżynierskie + studia magisterskie 

Nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów) na studiach inżynierskich, a na magisterskich 1,5 roku (3 semestry). Zajęcia są prowadzone w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.  

Dostępne specjalizacje to: inżynieria procesów produkcyjnych, odnawialne źródła energii, eksploatacja techniki lotniczej, automatyzacja produkcji, technologie spajania materiałów konstrukcyjnych, budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, inżynier produktu. 

Finanse i rachunkowość - studia licencjackie  

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) na studiach licencjackich. Zajęcia są prowadzone w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.  

Dostępne specjalizacje to: rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw, kadry i płace w praktyce, rynki finansowe i bankowość, finanse i rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego, podatki i optymalizacja podatkowa.  

Marketing Cyfrowy - studia licencjackie  

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) na studiach licencjackich. Zajęcia są prowadzone w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.  

Bezpieczeństwo narodowe - studia licencjackie + studia magisterskie 

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) na studiach licencjackich, a na magisterskich 2 lata (4 semestry). Zajęcia są prowadzone w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.  

Nowość! Na kierunku bezpieczeństwo narodowego została uruchomiona specjalność detektywistyka.  

Administracja - studia licencjackie + studia magisterskie 

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) na studiach licencjackich, a na magisterskich 2 lata (4 semestry). Zajęcia są prowadzone w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.  

Dostępne specjalizacje to: administracja bezpieczeństwa publicznego, administracja publiczna, e-administracja, administracja samorządowa z ochroną środowiska, administracja w organach wymiaru sprawiedliwości.  

Informatyka - studia inżynierskie  

Nauka trwa 3,5 roku (7 semestrów) na studiach inżynierskich. Zajęcia są prowadzone w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym.  

Dostępne specjalizacje to: technologie sieciowe, programowanie.  

(Artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%